09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23440.00
 • AUD16105.12
 • CAD18323.64
 • CHF24702.48
 • CNY3550.00
 • DKK3336.32
 • EUR25045.79
 • GBP28656.57
 • HKD3015.91
 • INR305.62
 • JPY176.91
 • KRW18.92
 • KWD78759.18
 • MYR5341.53
 • NOK2395.24
 • RUB515.00
 • SAR6437.33
 • SEK2310.55
 • SGD16978.74
 • THB666.59
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền