09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23350.00
 • AUD16679.40
 • CAD18432.01
 • CHF24497.51
 • CNY3554.79
 • DKK3407.39
 • EUR25587.89
 • GBP29425.91
 • HKD3004.57
 • INR310.00
 • JPY187.56
 • KRW19.33
 • KWD78719.88
 • MYR5346.24
 • NOK2466.07
 • RUB475.29
 • SAR6417.97
 • SEK2419.90
 • SGD17163.06
 • THB694.33
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền