09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,532,000
 • Bán 5,629,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23160.00
 • AUD18227.93
 • CAD19275.64
 • CHF25819.80
 • CNY3645.78
 • DKK3813.88
 • EUR28398.23
 • GBP32546.02
 • HKD3016.10
 • INR324.96
 • JPY215.99
 • KRW21.65
 • KWD79458.80
 • MYR5664.03
 • NOK2837.13
 • RUB345.82
 • SAR6376.19
 • SEK2796.20
 • SGD17570.09
 • THB753.79
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền