09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,100,000
 • Bán 6,180,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD22840.00
 • AUD16594.55
 • CAD18474.96
 • CHF25205.98
 • CNY3652.06
 • DKK3526.79
 • EUR26492.89
 • GBP31383.44
 • HKD2960.29
 • INR316.20
 • JPY203.55
 • KRW20.08
 • KWD77960.40
 • MYR5471.98
 • NOK2642.80
 • RUB328.83
 • SAR6276.07
 • SEK2541.07
 • SGD17097.32
 • THB699.62
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền
<