09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,605,000
 • Bán 5,732,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD22860.00
 • AUD16815.96
 • CAD18294.36
 • CHF24993.78
 • CNY3593.36
 • DKK3653.97
 • EUR27346.60
 • GBP31591.18
 • HKD2969.55
 • INR319.67
 • JPY212.05
 • KRW20.39
 • KWD78391.54
 • MYR5495.82
 • NOK2712.34
 • RUB348.31
 • SAR6291.39
 • SEK2690.42
 • SGD17096.92
 • THB694.86
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền